Květen

25. 5. - 15:00 Klauzury ze zpěvu, DAMU, Praha

Červen

1. 6. - 17:00 Módní přehlídka Ivany Follové, Thomayerova nemocnice, Praha

Září

4. 9. - 9:00 - Vystoupení - zahájení šk. roku SSOŠ Hranice, Divadlo Stará Střelnice